برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مقاله

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با همکاری مرکز RDCC برگزار خواهد نمود:

مطالب/ مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با همکاری مرکز RDCC برگزار خواهد نمود:

                           
      مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با همکاری مرکز RDCC برگزار خواهد نمود: کارگاه سه روزه مقاله نویسی پیشرفته ویژه دانشجویان
سه شنبه 17 مهر 1397
برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:

مطالب/ برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:

                           
      برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی: ...
دوشنبه 22 آبان 1396
برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:

مطالب/ برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:

                           
      برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی: ...
چهارشنبه 10 آبان 1396
برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): ...
شنبه 6 آبان 1396
اولین کنگره چالش ها و فرصت ها در پیراپزشکی

مطالب/ اولین کنگره چالش ها و فرصت ها در پیراپزشکی

                           
      اولین کنگره چالش ها و فرصت ها در پیراپزشکی با حضور جناب آقای دکتر طاهراقدم، قائم مقام محترم رییس دانشگاه ...
شنبه 8 خرداد 1395