برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برگزاری همایش

 همایش مشترک استانی "آموزش و ترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری"

مطالب/ همایش مشترک استانی "آموزش و ترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری"

                           
       همایش مشترک استانی "آموزش و ترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری" همایش مشترک استانی "آموزش و ترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری" در راستای اجرای همکاری مشترک معاونت بهداشت استان و جهاد کشاورزی برگزار شد .
سه شنبه 24 مهر 1397