برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جذب نیروی انسانی

اطلاعیه بکارگیری نیروی هیأت علمی

مطالب/ اطلاعیه بکارگیری نیروی هیأت علمی

                           
      اطلاعیه بکارگیری نیروی هیأت علمی اطلاعیه بکارگیری نیروی هیأت علمی متعهد خدمت
يکشنبه 11 بهمن 1394