برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با عناصر کمیاب ایران

برگزاری ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

مطالب/ برگزاری ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

                           
      برگزاری ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، انجمن عناصر کمیاب ایران
مکان برگزاري: زنجان -  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 شهریور 1398

سه شنبه 9 بهمن 1397
دکتر ایازی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پیشتازان ارائه خدمات بهداشتی درمانی فعال در حاشیه شهرها می باشد

مطالب/ دکتر ایازی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پیشتازان ارائه خدمات بهداشتی درمانی فعال در حاشیه شهرها می باشد

                           
      دکتر ایازی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پیشتازان ارائه خدمات بهداشتی درمانی فعال در حاشیه شهرها می باشد دکتر ایازی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پیشتازان ارائه خدمات بهداشتی درمانی فعال در حاشیه شهرها می باشد
چهارشنبه 30 دي 1394