برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجویان دانشکده تغذیه

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

مطالب/ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

                           
      ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده تغذیه وعلوم غذایی همزمان با سراسرکشور ثبت نام از دانشجویان جدید الورود دانشکده تغذیه وعلوم غذایی آغاز شد.
دوشنبه 2 مهر 1397