برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پذيرش دانشجوي دوره دکتري تخصصي

دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

                           
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395 دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)اردیبهشت 1395
يکشنبه 27 دي 1394
دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)

مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)

                           
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)
دوشنبه 21 دي 1394