برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه سوم خرداد 1397 ساعت 19:12
  برچسب شده با مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز (RDCC)
مطالب/ کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی                            
      پنج شنبه مورخه 23 شهریور ماه 96
پنجشنبه 16 شهريور 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) طی شهریور ماه 96                            
      ...
پنجشنبه 2 شهريور 1396
مطالب/ کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی                            
      ...
شنبه 28 مرداد 1396
مطالب/ کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی                            
      ...
سه شنبه 24 مرداد 1396
مطالب/ کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی                            
      ...
سه شنبه 17 مرداد 1396
مطالب/ کارگاه متاآنالیز ویژه اعضای هیئت علمی                            
      ...
شنبه 14 مرداد 1396
مطالب/ کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی                            
      ...
چهارشنبه 11 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه آمار کاربردی با SPSS ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC)                            
      ...
يکشنبه 1 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) طی مرداد ماه 96                            
      ...
يکشنبه 1 مرداد 1396
مطالب/ کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی                            
      ...
چهارشنبه 28 تير 1396