برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه سوم خرداد 1397 ساعت 19:12
  برچسب شده با مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز (RDCC)
مطالب/ برگزاری کارگاه متاآنالیز ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ....
دوشنبه 16 بهمن 1396
مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
چهارشنبه 11 بهمن 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
شنبه 7 بهمن 1396
مطالب/ دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجوی (فکت) دانشکده بهداشت با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) برگزار می کند:                            
      ...
چهارشنبه 4 بهمن 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه آموزش تخصصی microsoft office word and Elsevier mendeley توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ....
چهارشنبه 4 بهمن 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه دو روزه " انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
چهارشنبه 4 بهمن 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسظ مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه( RDCC)با همکاری مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی:                            
      ....
چهارشنبه 4 بهمن 1396
مطالب/ گزارش برگزاری کارگاه ترجمان دانش:                            
      ...
پنجشنبه 28 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه کتابدار بالینی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) :                            
      ...
سه شنبه 26 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
سه شنبه 26 دي 1396