برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با PCR Real- Time

مجموعه کارگاه های تئوری و عملی: کارگاه PCR، کارگاه کلونینگ و کارگاه Real Time- PCR

مطالب/ مجموعه کارگاه های تئوری و عملی: کارگاه PCR، کارگاه کلونینگ و کارگاه Real Time- PCR

                           
      مجموعه کارگاه های تئوری و عملی: کارگاه PCR، کارگاه کلونینگ و کارگاه Real Time- PCR به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.
دوشنبه 4 ارديبهشت 1396