برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با طرح

طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کلانشهر تبریز به ثمر رسيد

مطالب/ طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کلانشهر تبریز به ثمر رسيد

                           
      طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کلانشهر تبریز به ثمر رسيد طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کلانشهر تبریز به ثمر رسيد

دوشنبه 21 تير 1395
برنامه جذب دستیاران پژوهشی

مطالب/ برنامه جذب دستیاران پژوهشی

                           
      برنامه جذب دستیاران پژوهشی ...
دوشنبه 24 آذر 1393