برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه سوم خرداد 1397 ساعت 19:12
  برچسب شده با کارگاه
مطالب/ گزارش برگزاری کارگاه ترجمان دانش:                            
      ...
پنجشنبه 28 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه اخلاق پزشکی - حرفه ای و تعالی شغلی توسط مرکز فوریت های پزشکی                            
      با همکاری مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی و مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش RDCC
سه شنبه 26 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
سه شنبه 19 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
شنبه 16 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی                            
      ویژه اعضای هیئت علمی
دوشنبه 4 دي 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC )طی آذر ماه 96                            
      ...
يکشنبه 19 آذر 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC )طی آذر ماه 96                            
      ...
يکشنبه 5 آذر 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آذرماه 96 توسط مرکز RDCC :                            
      ...
شنبه 4 آذر 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی Pathway Studio توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
شنبه 4 آذر 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آبان ماه 96 توسط مرکز RDCC :                            
      ...
چهارشنبه 3 آبان 1396