برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجویی سال 92

برگزاری کارگاه آمار کاربردی با SPSS ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC)

مطالب/ برگزاری کارگاه آمار کاربردی با SPSS ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC)

                           
      برگزاری کارگاه آمار کاربردی با SPSS ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ...
يکشنبه 1 مرداد 1396