برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتری تخصصی پژوهشی

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در شیراز

مطالب/ فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در شیراز

                           
      فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در شیراز فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 99-98
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

مطالب/ پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

                           
      پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بین داوطلبین دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه دانشجو می پذیرد.
پنجشنبه 11 خرداد 1396
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

مطالب/ پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

                           
      پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بین داوطلبین دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه دانشجو می پذیرد.
سه شنبه 9 خرداد 1396
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

مطالب/ پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

                           
      پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بقیه الله از بین داوطلبین دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه دانشجو می پذیرد.
پنجشنبه 4 خرداد 1396
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

مطالب/ پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری

                           
      پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه حضوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بین داوطلبین دکتری تخصصی پژوهشی از طریق مصاحبه دانشجو می پذیرد.
پنجشنبه 4 خرداد 1396
ثبت نام بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع)  اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت آغاز شد

مطالب/ ثبت نام بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع) اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت آغاز شد

                           
      ثبت نام بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع)  اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت آغاز شد ثبت نام بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع) اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت آغاز شد
پنجشنبه 15 بهمن 1394
دوره آموزشی مدیریت مالی ویژه مدیران دانشگاه

مطالب/ دوره آموزشی مدیریت مالی ویژه مدیران دانشگاه

                           
      دوره آموزشی مدیریت مالی ویژه مدیران دانشگاهپنجشنبه 15 بهمن 1394
تشکیل جلسه ستاد توزیع داروی استان آذربایجان شرقی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ تشکیل جلسه ستاد توزیع داروی استان آذربایجان شرقی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      تشکیل جلسه ستاد توزیع داروی استان آذربایجان شرقی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل جلسه ستاد توزیع داروی استان آذربایجان شرقی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوشنبه 16 شهريور 1394
مراسم گرامیداشت روز بهورز  در شبكه بهداشت و درمان كليبر

مطالب/ مراسم گرامیداشت روز بهورز در شبكه بهداشت و درمان كليبر

                           
      مراسم گرامیداشت روز بهورز  در شبكه بهداشت و درمان كليبر
دوشنبه 16 شهريور 1394
جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در سال تحصیلی 93-92

مطالب/ جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در سال تحصیلی 93-92

                           
      جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در سال تحصیلی 93-92 .....
چهارشنبه 28 فروردين 1392