برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارشناسی ارشد

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97

مطالب/ ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97

                           
      ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97 ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97
يکشنبه 1 مهر 1397
برگزاری اولین دفاعیه از پایاننامه

مطالب/ برگزاری اولین دفاعیه از پایاننامه

                           
      برگزاری اولین دفاعیه از پایاننامه برگزاری اولین جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی
شنبه 23 دي 1396
اطلاعيه ثبت نام  پذيرفته شدگان آزمون استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي  97-96

مطالب/ اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي 97-96

                           
      اطلاعيه ثبت نام  پذيرفته شدگان آزمون استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي  97-96 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم پایه پزشکی سال تحصيلي 97-96
دوشنبه 24 مهر 1396
اطلاعيه ثبت نام  پذيرفته شدگان آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر  سال تحصیلی 97-96

مطالب/ اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر سال تحصیلی 97-96

                           
      اطلاعيه ثبت نام  پذيرفته شدگان آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر  سال تحصیلی 97-96 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر سال تحصیلی 97-96
سه شنبه 4 مهر 1396
ثبت نام پذيرفته گان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

مطالب/ ثبت نام پذيرفته گان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

                           
      ثبت نام پذيرفته گان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 .
يکشنبه 14 شهريور 1395
شهريه مصوب دانشجويان جديد الورود( ورودی 1395)

مطالب/ شهريه مصوب دانشجويان جديد الورود( ورودی 1395)

                           
      شهريه مصوب دانشجويان جديد الورود( ورودی 1395) شهريه مصوب دانشجويان جديد الورود( ورودی 1395)
چهارشنبه 20 مرداد 1395
تصویب کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

مطالب/ تصویب کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

                           
      تصویب کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی برای نخستین بار در ایران در دانشکده پیراپزشکی تبریز ...
پنجشنبه 10 تير 1395
پذیرش مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

مطالب/ پذیرش مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

                           
      پذیرش مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ..
شنبه 1 خرداد 1395
حوزه هاي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد سال 1395 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

مطالب/ حوزه هاي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد سال 1395 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

                           
      حوزه هاي امتحاني آزمون كارشناسي ارشد سال 1395 دانشگاه علوم پزشكي تبريز آزمون کارشناسی ارشد 1395
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
ليست مواد خوراكي وآشاميدني غير مجاز

مطالب/ ليست مواد خوراكي وآشاميدني غير مجاز

                           
      ليست مواد خوراكي وآشاميدني غير مجاز ليست مواد خوراكي وآشاميدني غير مجاز
پنجشنبه 11 تير 1394