برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هفته پژوهش

برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آذرماه 96 توسط مرکز RDCC :

مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آذرماه 96 توسط مرکز RDCC :

                           
      برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آذرماه 96 توسط مرکز RDCC : ...
شنبه 4 آذر 1396
طرح کتابت قرآن کریم ، ایده ابتکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه

مطالب/ طرح کتابت قرآن کریم ، ایده ابتکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه

                           
      طرح کتابت قرآن کریم ، ایده ابتکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه


چهارشنبه 24 آذر 1395
همایش توسعه پایدار گردشگری برگزار شد

مطالب/ همایش توسعه پایدار گردشگری برگزار شد

                           
      همایش توسعه پایدار گردشگری برگزار شد


چهارشنبه 24 آذر 1395
به همت کانون ایثار آیین بزرگداشت کتاب "آن بیست و سه نفر" در دانشگاه برگزار شد

مطالب/ به همت کانون ایثار آیین بزرگداشت کتاب "آن بیست و سه نفر" در دانشگاه برگزار شد

                           
      به همت کانون ایثار آیین بزرگداشت کتاب "آن بیست و سه نفر" در دانشگاه برگزار شد


چهارشنبه 24 آذر 1395
همایش ملی تجربه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -

مطالب/ همایش ملی تجربه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -

                           
      همایش ملی تجربه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
دوشنبه 15 آذر 1395
هفدهمين کنگره انجمن تغذيه انترال و پرنترال آسيا

مطالب/ هفدهمين کنگره انجمن تغذيه انترال و پرنترال آسيا

                           
      هفدهمين کنگره انجمن تغذيه انترال و پرنترال آسيا
سه شنبه 9 آذر 1395
منتخبین چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آذر ماه  1394

مطالب/ منتخبین چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آذر ماه 1394

                           
      منتخبین چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آذر ماه  1394
دوشنبه 30 آذر 1394
 مأموریت گرایی، برنامه گرایی و کیفیت گرایی رویکردهای اصلی معاونت فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ مأموریت گرایی، برنامه گرایی و کیفیت گرایی رویکردهای اصلی معاونت فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
       مأموریت گرایی، برنامه گرایی و کیفیت گرایی رویکردهای اصلی معاونت فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 30 آذر 1394
دكتر محمد حسين صومي: دانشگاه منشا اصلی آموزش و پژوهش است

مطالب/ دكتر محمد حسين صومي: دانشگاه منشا اصلی آموزش و پژوهش است

                           
      دكتر محمد حسين صومي: دانشگاه منشا اصلی آموزش و پژوهش است
دوشنبه 30 آذر 1394