برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاهها

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley ویژه اعضای هیئت علمی
شنبه 29 مهر 1396
برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): ...
شنبه 29 مهر 1396
برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley  توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley  توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): ویژه اعضای هیئت علمی
سه شنبه 25 مهر 1396
برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی  توسط مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی  توسط مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): ...
چهارشنبه 12 مهر 1396
برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96

مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96

                           
      برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96 ...
سه شنبه 11 مهر 1396
برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96

مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96

                           
      برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96 ...
سه شنبه 4 مهر 1396
برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

                           
      برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  مهرماه 96
پنجشنبه 30 شهريور 1396
کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی

مطالب/ کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی

                           
      کارگاه علم سنجی ویژه اعضای هیئت علمی ...
چهارشنبه 28 تير 1396
برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی

مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی

                           
      برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی در بهمن ماه 95
چهارشنبه 6 بهمن 1395
اطلاعیه برگزاری هفتمين المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مطالب/ اطلاعیه برگزاری هفتمين المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

                           
      اطلاعیه برگزاری هفتمين المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ...
شنبه 16 اسفند 1393