برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رتبه اول کشوری

کسب رتبه اول توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه در حوزه نظارت و ارزیابی

مطالب/ کسب رتبه اول توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه در حوزه نظارت و ارزیابی

                           
      کسب رتبه اول توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه در حوزه نظارت و ارزیابی کسب رتبه اول توسط مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه در حوزه نظارت و ارزیابی
دوشنبه 20 دي 1395
موفقیت مستمر تیم دانشگاهی "حیطه تفکر علمی در علوم پایه" در سه سال متوالی

مطالب/ موفقیت مستمر تیم دانشگاهی "حیطه تفکر علمی در علوم پایه" در سه سال متوالی

                           
      موفقیت مستمر تیم دانشگاهی "حیطه تفکر علمی در علوم پایه" در سه سال متوالی .
چهارشنبه 28 مهر 1395