برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تبریز. زنجان .کرمانشاه

کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد.

مطالب/ کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد.

                           
      کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد. کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان هدایت کننده عملیات بحران و پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد.
چهارشنبه 13 شهريور 1398