برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پوستر سمپوزیوم خودمراقبتی

پوستر هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار

مطالب/ پوستر هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار

                           
      پوستر هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار پوستر هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار
دوشنبه 10 تير 1398
در زمینه پژوهش حوزه پرستاری خلاء وجود دارد

مطالب/ در زمینه پژوهش حوزه پرستاری خلاء وجود دارد

                           
      در زمینه پژوهش حوزه پرستاری خلاء وجود دارد در زمینه پژوهش حوزه پرستاری خلاء وجود دارد

پنجشنبه 8 بهمن 1394