برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پنجمین نظام پرستاری

برگزاری جلسه  اعطاء ابلاغ اعتبار نامه منتخبین نظام پرستاری تبریز

مطالب/ برگزاری جلسه اعطاء ابلاغ اعتبار نامه منتخبین نظام پرستاری تبریز

                           
      برگزاری جلسه  اعطاء ابلاغ اعتبار نامه منتخبین نظام پرستاری تبریز کسب مقام اول مشارکت در پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری
سه شنبه 8 مرداد 1398
جلسه توجيهي دستگاه هاي اجرايي استان در مركز كشوري مديريت سلامتNPMC  برگزار شد.

مطالب/ جلسه توجيهي دستگاه هاي اجرايي استان در مركز كشوري مديريت سلامتNPMC برگزار شد.

                           
      جلسه توجيهي دستگاه هاي اجرايي استان در مركز كشوري مديريت سلامتNPMC  برگزار شد. جلسه توجيهي دستگاه هاي اجرايي استان در مركز كشوري مديريت سلامتNPMC برگزار شد.
پنجشنبه 8 بهمن 1394