برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اجرای مانور زلزله

بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای کاهش آسیب پذیری و آمادگی برای اجرای مانور زلزله کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بازدید کردند.
پنجشنبه 6 تير 1398