برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم مهسا اشرفی

نشست هسته دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین

مطالب/ نشست هسته دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین

                           
      نشست هسته دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین نشست ماهانه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با اعضای هسته استعدادهای درخشان و مسئولین دانشکده برگزار شد
پنجشنبه 2 خرداد 1398