برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کلیه شبکه ها

رئیس دانشگاه در جمع روسای شبکه های بهداشت ودرمان خواستار ارتقاء سطح نظارت در کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی شد.

مطالب/ رئیس دانشگاه در جمع روسای شبکه های بهداشت ودرمان خواستار ارتقاء سطح نظارت در کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی شد.

                           
      رئیس دانشگاه در جمع روسای شبکه های بهداشت ودرمان خواستار ارتقاء سطح نظارت در کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی شد. دکتر صومی: ما نه تنها باید کمیت خدمات را افزایش دهیم بلکه بایستی در کنار آن کیفیت را نیز مورد توجه جدی قرار دهیم
پنجشنبه 2 خرداد 1398