برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر مسگرپور

کارگاه آشنایی با پرپوزال نویسی

مطالب/ کارگاه آشنایی با پرپوزال نویسی

                           
      کارگاه آشنایی با پرپوزال نویسی خانم دکتر مسگرپور، مشاور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
سه شنبه 17 ارديبهشت 1398