برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فصلنامه دوزبانه علمی

انتشار دومین شماره انگلیسی فصلنامه دوزبانه علمی -خبری پژوهشکده سالمندی

مطالب/ انتشار دومین شماره انگلیسی فصلنامه دوزبانه علمی -خبری پژوهشکده سالمندی

                           
      انتشار دومین شماره انگلیسی فصلنامه دوزبانه علمی -خبری پژوهشکده سالمندی دومین شماره انگلیسی فصلنامه دو زبانه علمی - خبری پژوهنشکده سالمندی منتشر شد.
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398