برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پاسچرال

کارگاه آموزشی طرح پایلوت ارزیابی اختلالات قامتی و پاسچرال

مطالب/ کارگاه آموزشی طرح پایلوت ارزیابی اختلالات قامتی و پاسچرال

                           
      کارگاه آموزشی طرح پایلوت ارزیابی اختلالات قامتی و پاسچرال طرح سازمان دهی آکادمیک برای طرح غربالگری اختلالات پاسچرال کودکان همراه با اقدامات اصلاحی در سطوح مختلف بهداشتی–درمانی اجرا می شود .
پنجشنبه 16 اسفند 1397