برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اکیپ بازرسی

فعالیت کشیک های نوروزی معاونت بهداشت

مطالب/ فعالیت کشیک های نوروزی معاونت بهداشت

                           
      فعالیت کشیک های نوروزی معاونت بهداشت 20000مورد بازرسی بهمراه سنجش عوامل آلوده کننده و کنترلی با دستگاههای پرتابل و تعداد 320 مورد نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک به فساد و آلودگی توسط کارشناسان گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت انجام شده است .
پنجشنبه 8 فروردين 1398