برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مراقبت های داروئی

بازدید مهندس پرهیزگار معاون اجرایی مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذاو دارو به همراه معاون و مدیران غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بیمارستان شهداء تبریز

مطالب/ بازدید مهندس پرهیزگار معاون اجرایی مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذاو دارو به همراه معاون و مدیران غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بیمارستان شهداء تبریز

                           
      بازدید مهندس پرهیزگار معاون اجرایی مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذاو دارو به همراه معاون و مدیران غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از بیمارستان شهداء تبریز دکتر نعمتی : سعی داریم در تمام بیمارستان های استان ایجاد بخش های مراقبت دارویی عملی شده و گامی موثر در کاهش و مصرف منطقی دارو و تجهیزات مصرفی داشته و خطاهای ناچیز تجویز دارو و عوارض احتمالی را نیز به صفر برسانیم
پنجشنبه 8 فروردين 1398