برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پیام نوروزی1398

پیام نوروزی دکترمحمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ پیام نوروزی دکترمحمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      پیام نوروزی دکترمحمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ای گرداننده احوال، حال همه ما را به بهترین وضعیت دگرگون ساز و سلامت و موفقیت را بر تمام امیدواران به آینده ی خوب، عطا فرما

سه شنبه 28 اسفند 1397