برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته های اخلاق

ملاحظات ضروری در کمیته های اخلاق

مطالب/ ملاحظات ضروری در کمیته های اخلاق

                           
      ملاحظات ضروری در کمیته های اخلاق با استناد به دستورالعمل ها ، راهنماها و کدهای مصوب اخلاق در پژوهش
دوشنبه 13 اسفند 1397