برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دبیرخانه سلامت

انتقال یک تجربه موفق از معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتقال یک تجربه موفق از معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتقال یک تجربه موفق از معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در زمینه مشارکت مردمی از مدل توانمند سازی آموزشی و ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (SHEP model) بعنوان یک تجربه موفق استفاده کرد

چهارشنبه 24 بهمن 1397