برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آدنومیومکتومی

آدنومیومکتومی وسیع در خانم 38 ساله

مطالب/ آدنومیومکتومی وسیع در خانم 38 ساله

                           
      آدنومیومکتومی وسیع در خانم 38 ساله بیمار خانم 38 ساله نولی گراوید با سابقه infertility با شکایت درد شکم و خونریزی و با گزارش میوم 11 سانتیمتری .....
شنبه 22 دي 1397