برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نائب قهرمانی

کسب مقام نائب قهرمانی تیم طناب کشی اداره حفاظت فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کسب مقام نائب قهرمانی تیم طناب کشی اداره حفاظت فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کسب مقام نائب قهرمانی تیم طناب کشی اداره حفاظت فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی تبریز اداره فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مسابقات استانی کارکنان دولت به مقام دوم نایل شد
شنبه 15 دي 1397