برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دومین همایش ثبت

کسب عنوان برنامه ثبت موفق کشوری "برنامه ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز"  از طرف معاونت محترم تحقیقات و فناوری ، جناب آقای دکتر ملک زاده

مطالب/ کسب عنوان برنامه ثبت موفق کشوری "برنامه ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز" از طرف معاونت محترم تحقیقات و فناوری ، جناب آقای دکتر ملک زاده

                           
      کسب عنوان برنامه ثبت موفق کشوری "برنامه ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز"  از طرف معاونت محترم تحقیقات و فناوری ، جناب آقای دکتر ملک زاده کسب عنوان برنامه ثبت موفق کشوری "برنامه ثبت سرطان جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز" در دومین همایش ثبت بیماریها
شنبه 24 آذر 1397
دستیابی به مرجعیت علمی جهانی

مطالب/ دستیابی به مرجعیت علمی جهانی

                           
      دستیابی به مرجعیت علمی جهانی
سه شنبه 22 دي 1394