برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سقط غیرقانونی

تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی

مطالب/ تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی

                           
      تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی مدیر نظارت و صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز: تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی در یک دفتر مامایی

شنبه 17 آذر 1397