برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تحقیق وتوسعه آتریا

کارگاه مقدماتی و پیشرفته فلوسایتومتری

مطالب/ کارگاه مقدماتی و پیشرفته فلوسایتومتری

                           
      کارگاه مقدماتی و پیشرفته فلوسایتومتری مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی با همکاری شرکت تحقیق و توسعه آتریا کارگاهی ا عنوان "کارگاه مقدماتی و پیشرفته فلوسایتومتری" را برگزار می نماید.
دوشنبه 12 آذر 1397