برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نیاز سنجی آموزشی

تدوین بسته‌های تشخیصی در مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ تدوین بسته‌های تشخیصی در مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      تدوین بسته‌های تشخیصی در مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز مسئول مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز: باهدف پیشگیری از آموزش‌های پراکنده و گاهی متناقض و کمک به مجریان برنامه های مرتبط با اوتیسم، بسته‌های تشخیصی در مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز تدوین میشود.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398