برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم رعنا جیگاری

معارفه مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان

مطالب/ معارفه مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان

                           
      معارفه مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی کودکان بابازنشستگی خانم جیگاری مدیر خدمات پرستاری جدید مرکز آموزشی درمانی کودکان معارفه شد
شنبه 11 خرداد 1398
بهرام جمالی به عنوان سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه منصوب شد

مطالب/ بهرام جمالی به عنوان سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه منصوب شد

                           
      بهرام جمالی به عنوان سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه منصوب شد بهرام جمالی به عنوان سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه منصوب شد

يکشنبه 4 بهمن 1394