برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کلینیک شیخ الرئیس

اقدامات اخیر صورت گرفته در کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی قابل تقدیر است

مطالب/ اقدامات اخیر صورت گرفته در کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی قابل تقدیر است

                           
      اقدامات اخیر صورت گرفته در کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی قابل تقدیر است دکتر علی مشکینی مدیر عامل کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی؛ فعالیت ها واقدامات صورت گرفته درچندماهه اخیر در مرکزاسدآبادی و کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه چشمگیر بوده و جای تشکر دارد.
پنجشنبه 30 خرداد 1398
مدیر کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه منصوب شد

مطالب/ مدیر کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه منصوب شد

                           
      مدیر کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه منصوب شد با ابلاغ صادره از سوی دکترفتح الهی ، دکترپاشائی فربعنوان مدیر کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه منصوب شد.
شنبه 24 آذر 1397
مدیریت متمرکز کلینیک های دانشگاه با تعرفه های یکسان

مطالب/ مدیریت متمرکز کلینیک های دانشگاه با تعرفه های یکسان

                           
      مدیریت متمرکز کلینیک های دانشگاه با تعرفه های یکسان مدیر عامل کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه گفت: کلینیک های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بصورت متمرکز مدیریت می شوند.
دوشنبه 23 مهر 1397