برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اردوی دانش آموزی

پیگیری شبانه روزی وضعیت درمانی مصدومین حادثه تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی توسط رئیس دانشگاه

مطالب/ پیگیری شبانه روزی وضعیت درمانی مصدومین حادثه تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی توسط رئیس دانشگاه

                           
      پیگیری شبانه روزی وضعیت درمانی مصدومین حادثه تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی توسط رئیس دانشگاه وضعیت درمانی مصدومین حادثه تصادف اتوبوس اردوی دانش آموزی بستان آباد، شبانه روزی مورد پیگیری دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار دارد .
پنجشنبه 19 مهر 1397