برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نظارت بر درمان

مدیران و روسای نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاههای قطب شمالغرب کشور

مطالب/ مدیران و روسای نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاههای قطب شمالغرب کشور

                           
      مدیران و روسای نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاههای قطب شمالغرب کشور دکتر شیخ مدیر نظارت و اعتباربخشی و صدور پروانه: باید بیش از پیش نسبت به توانمندسازی کارشناسان حوزه درمان اقدام شود .
سه شنبه 4 تير 1398
تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی

مطالب/ تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی

                           
      تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی مدیر نظارت و صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز: تعیین حبس تعزیری برای سقط غیرقانونی در یک دفتر مامایی

شنبه 17 آذر 1397
کارگاه آموزشی توانمند سازی در معاونت درمان دانشگاه

مطالب/ کارگاه آموزشی توانمند سازی در معاونت درمان دانشگاه

                           
      کارگاه آموزشی توانمند سازی در معاونت درمان دانشگاه اولین دوره آموزشی کارگاه توانمندسازی کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای شمالغرب کشور 1397 برگزار میشود .
پنجشنبه 1 آذر 1397
جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی

مطالب/ جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی

                           
      جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی قوانین، مقررات و فرایندهای رسیدگی به تخلفات درمانی در جلسه مشترک کشوری مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان تعزیرات حکومتی مرور گردید .
چهارشنبه 23 آبان 1397