برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با محققین فرانسوی

ثبت نام  کارگاه رایگان در تبریز

مطالب/ ثبت نام کارگاه رایگان در تبریز

                           
      ثبت نام  کارگاه رایگان در تبریز کارگاه آموزشی الکترونیک ملکولی با حضور محققین فرانسوی(۹مهر 9 صبح)
دوشنبه 2 مهر 1397