برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با واحدهای طالقانی

ارزیابی مرکز آموزشی ودرمانی طالقانی تبریز توسط کارشناسان اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

مطالب/ ارزیابی مرکز آموزشی ودرمانی طالقانی تبریز توسط کارشناسان اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

                           
      ارزیابی مرکز آموزشی ودرمانی طالقانی تبریز توسط کارشناسان اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات مرکز آموزشی ودرمانی طالقانی تبریز توسط کارشناسان اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات ارزیابی شد

دوشنبه 29 مرداد 1397