برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با المپیاد ورزشی پسران

جلسه مسئولین برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور با دکتر صومی رئیس دانشگاه

مطالب/ جلسه مسئولین برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور با دکتر صومی رئیس دانشگاه

                           
      جلسه مسئولین برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور با دکتر صومی رئیس دانشگاه مسئولین برگزاری سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور گزارش کمیته های مختلف را به رئیس دانشگاه ارائه نمودند .
يکشنبه 28 مرداد 1397