برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدید وزارتی

بازدید تیم وزارتی و نمایندگان دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه2  کشوری از مرکز اسدآبادی

مطالب/ بازدید تیم وزارتی و نمایندگان دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه2 کشوری از مرکز اسدآبادی

                           
      بازدید تیم وزارتی و نمایندگان دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه2  کشوری از مرکز اسدآبادی تیم وزارتی و نمایندگان دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 2 کشوری از اجرای موفقیت آمیز ارجاع الکترونیکی در مرکز اسدآبادی بازدید نمودند.
يکشنبه 28 مرداد 1397