برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان نمونه کشور

انتخاب مرکز طالقانی تبریز به عنوان بیمارستان نمونه کشور

مطالب/ انتخاب مرکز طالقانی تبریز به عنوان بیمارستان نمونه کشور

                           
      انتخاب مرکز طالقانی تبریز به عنوان بیمارستان نمونه کشور مرکزطالقانی بیمارستان نمونه درامر زایمان طبیعی به ویژه زایمان بی درد
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
مراسم تجلیل از مراکز آموزشی درمانی برتر و موفق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ مراسم تجلیل از مراکز آموزشی درمانی برتر و موفق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      مراسم تجلیل از مراکز آموزشی درمانی برتر و موفق دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراسم تجلیل از مراکز آموزشی درمانی برتر و موفق دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در نخستین جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف برای دانشگاه عناوین بیمارستان نمونه و بیمارستان قابل تقدیر کسب کرده اند، برگزار شد .
يکشنبه 18 شهريور 1397