برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدیدمسئولین وزارت ازاسکو

بازدیدمسئولین وزارت بهداشت از پروژه پیشگام خدمات جامع سلامت روانی و مراقبت های اجتماعی شهرستان اسکو(سراج)

مطالب/ بازدیدمسئولین وزارت بهداشت از پروژه پیشگام خدمات جامع سلامت روانی و مراقبت های اجتماعی شهرستان اسکو(سراج)

                           
      بازدیدمسئولین وزارت بهداشت از پروژه پیشگام خدمات جامع سلامت روانی و مراقبت های اجتماعی شهرستان اسکو(سراج) حضوردکترشریعتی، قائم مقام معاون بهداشت و مدیرکل مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حاجبی مدیر کل اداره سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و دکتر تآملی، مشاوروزیربهداشت درامورپزشکان به شهرستان اسکو
پنجشنبه 25 مرداد 1397