برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر بهنوش عابدی

جلسه کوهورت آذر به ریاست دکتر صومی وبا حضور دو میهمان از کشورهای آمریکا وفرانسه تشکیل یافت

مطالب/ جلسه کوهورت آذر به ریاست دکتر صومی وبا حضور دو میهمان از کشورهای آمریکا وفرانسه تشکیل یافت

                           
      جلسه کوهورت آذر به ریاست دکتر صومی وبا حضور دو میهمان از کشورهای آمریکا وفرانسه تشکیل یافت حضور دکتر آرش اعتمادی از موسسه سرطان آمریکا ودکتر بهنوش عابدی از آژانس بین المللی تحقیقات فرانسه در جلسه کوهورت آذر
سه شنبه 23 مرداد 1397