برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دیدار عمومی رئیس

نهمین ملاقات مردمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.

مطالب/ نهمین ملاقات مردمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.

                           
      نهمین ملاقات مردمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید. نهمین ملاقات مردمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.

چهارشنبه 2 آبان 1397
ملاقات مردمی وعمومی دکتر صومی ریاست دانشگاه

مطالب/ ملاقات مردمی وعمومی دکتر صومی ریاست دانشگاه

                           
      ملاقات مردمی وعمومی دکتر صومی ریاست دانشگاه پنجمین ملاقات حضوری ریاست دانشگاه انجام گرفت
چهارشنبه 17 مرداد 1397