برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ستاد طرح تحول

رییس دانشگاه از جامعه المصطفی العالمیه واحد آذربایجانشرقی بازدید نمود

مطالب/ رییس دانشگاه از جامعه المصطفی العالمیه واحد آذربایجانشرقی بازدید نمود

                           
      رییس دانشگاه از جامعه المصطفی العالمیه واحد آذربایجانشرقی بازدید نمود رییس دانشگاه از جامعه المصطفی العالمیه واحد آذربایجانشرقی بازدید نمود
دوشنبه 23 آذر 1394